Polityka Prywatności

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności Serwisu TenanTeam.pl to dokument, który określa w szczególności regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do platformy przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:


 1. Administrator – Proplab sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 13/7, 25-025 Kielce, REGON: 388704690, NIP: 6572959540, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000895033.

 2. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.TenanTeam.pl;
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.TenanTeam.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 4. Strony – Administrator i Użytkownik;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonywać czynności poprzez Platformę.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 • Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Korzystanie z platformy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 • Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
 • – imię i nazwisko
  • – adres korespondencyjny
  • – numer telefonu
  • – adres poczty elektronicznej
  • – nazwa działalności gospodarczej
  • – adres działalności gospodarczej
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingowego i profilowania będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).
 • Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
 • Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych (Proplab sp. z o.o.), firmie księgowej.
 • Dane osobowe będą przekazywane innym użytkownikom platformy w celu realizacji założeń platformy, na każdorazowe żądanie Użytkownika złożone poprzez platformę.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
 • Administrator nie przekazuje żadnych Danych osobowych Użytkownika podmiotom, których funkcjonalności wykorzystywane są w platformie, zwłaszcza:
  1. Google Inc z siedzibą w USA,
  2. MPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce.
 • § 4. Polityka Prywatności. Uprawnienia Użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z platformy.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 5. Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z platformy jest szyfrowane i poufne.
 • § 6. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7. Polityka Prywatności – polityka cookies

 • Dla wygody Użytkowników platformy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez platformę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 • W ramach platformy stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 • W platformie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • – „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  • – „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług platformy;
  • – „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z platformy;
  • – „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu platformy itp.;
  • – „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • – “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w platformie usługami firm trzecich, np. Google Analytics oraz MPAY S.A.
 • Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 • W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

  § 8. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. – adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  2. – czas nadejścia zapytania,
  3. – czas wysłania odpowiedzi,
  4. – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. – informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 • § 9. Polityka prywatności i cookies. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: support@TenanTeam.pl.